SHOOTING GALLERY

Wenst u lid te worden van onze club? Op deze pagina vind je alle informatie terug die je als beginnende sportschutter dient te weten. Bij het invullen van de wettelijke documenten kan je rekenen op onze hulp.

Lidgeld & aansluiting bij erkende bond

Het lidgeld bedraagt 223 EUR/jaar en dient jaarlijks op 1 januari hernieuwd te worden; voor dit bedrag kan u gedurende dat jaar onbeperkt gebruik maken van de schietbanen. In dit lidgeld is eveneens de aansluiting inbegrepen bij de sportschuttersfederatie FROS. Supplementair aan het lidgeld zal de kostprijs gerekend worden voor de gewenste schutterslicenties en opleidingen.

Wat te doen bij inschrijving?

 • Lid worden bij het FROS of VSK - vrij te kiezen
 • Recent medisch attest met vermelding sportschieten - model VL3
 • 1 exemplaar van een recent - niet ouder dan 3 maand - uittreksel uit het strafregister
 • Kopie identiteitskaart
 • Formulier aanvraag voorlopige sporschutterslicentie met vermelding per categorie - model VL1

Het is verboden te schieten zonder voorlopige licentie!

Wat gebeurt er als men de nodige documenten heeft aangevraagd?

Na nazicht van de opgestuurde dossiers zal het FROS of VSK - indien deze is goedgekeurd - op uw adres de aangevraagde documenten opsturen.

Wat ontvangt men?

Een voorlopige licentie per aanvraag - 1 jaar geldig:

 • Categorie A: Revolver
 • Categorie B: Pistool
 • Categorie C: Karabijn met gladde loop
 • Categorie D: Karabijn met getrokken loop

Plus een sportschuttersboekje waarin ten minste 12 schietbeurten verdeeld over twee trimesters - 6 maand - opgetekend moeten worden. Indien dit gebeurd is, kan men een definitieve licentie aanvragen die 5 jaar geldig is, maar waarbij men ieder jaar een geldigheidsverklaring - model VL12 - moet indienen.

Voor de definitieve licentie zal een praktische en theoretische proef gevraagd worden. Deze proeven worden door erkende examinators afgenomen in onze club en enkel na afgifte van een begeleidingsrichtlijnformulier.

Wettelijke eisen

Om lid te worden van onze club moet voldaan worden aan een aantal wettelijke eisen:

 • Minimum 18 jaar oud zijn of 16 jaar onder begeleiding van wettelijke voogd
 • Een recent uittreksel uit het strafregister voorleggen
 • Een medisch attest - VL 3 voorleggen
 • Zich houden aan het veiligheidsreglement " Shooting Gallery"

Nieuwe leden die nog niet over een eigen wapen beschikken, kunnen gebruiken van de in de club voorziene huurwapens en staan onder begeleiding tot wanneer zij de definitieve sportschutterslicentie behaald hebben.

Contacteer ons

Wenst u bijkomende informatie over Shooting Gallery te Aalst?
U kan vrijblijvend een bezoekje brengen op volgend adres:
Victor Bocquéstraat 3 - 9300 Aalst

Of u kan ons contacteren met behulp van onderstaande gegevens:
Tel 053 80 70 66 - GSM 0479 900 139
info@sgaalst.be
Facebook